Preparem diversos assajos d'una planta herbàcea en cultiu hidropònic, amb l'arrel dins un tub amb líquid. En els diferents assajos tractem la planta amb aigua i/o oli, per poder conèixer alguns aspectes sobre la nutrició i l'absorció d'aigua per la punta de l'arrel (l'àpex). Volem confirmar/descartar les hipòtesis que es detallen a continuació. Per determinar-ho, mesurem la supervivència de les plantes a cadascuna de les proves. Digues, per a cada hipòtesi, quins dels tractaments que se't presenten hauries de comparar.

Hipòtesis:
 1. la planta necessita aigua per sobreviure
 2. l'àpex absorbeix aigua
 3. l'oli és tòxic per a la planta
 4. l'oli és tòxic si té contacte amb l'àpex.

Tractaments que pots aplicar:

 1. Tota l'arrel amb aigua
 2. Només l'àpex amb aigua, i la resta de l'arrel sense res.
 3. L'àpex amb aigua i la resta de l'arrel amb oli.
 4. Tota l'arrel amb oli.
 5. L'arrel sencera sense aigua ni oli.
 6. L'àpex amb oli i la resta de l'arrel sense res.

Solucions:
 1. la planta necessita aigua per sobreviure: tractaments 1 i 5.
 2. l'àpex absorbeix aigua: tractaments 1, 5 i 2.
 3. l'oli és tòxic per a la planta: tractaments 2 i 3.
 4. l'oli és tòxic si té contacte amb l'àpex: tractaments 1,5 i 4.