En Martín està fent un experiment a casa. Li han explicat que la matèria es conserva i per a comprovar-ho ha preparat uns recipients oberts amb diferents productes en estat líquid al seu interior i ha mesurat la masa dels recipients en diferents moments, quan els va preparar, després d'un dia i després de dos dies. Aquesta taula reflecteix el resultat del experiment.

t=0
t=24h
t=48h
Oli
1023 g
1023 g
1022 g
Aigua destil·lada
1019 g
1014 g
1010 g
Acetona
998 g
956 g
920 g
Martín està molt estranyat, no acaba d'entendre on han anat a parar els grams que falten segons avancen els dies. Intenta proposar alguna hipòtesi que expliqui els resultats que ha obtingut aquest noi i un experiment que serveixi per a comprovar-la.