Característiques dels minerals

"A la naturalesa hi ha minerals que brillen com els metalls, com la galena i la pirita, i altres que tenen diferents brillantors com la calcita, el quars i el guix. La duresa també és diferent ja que alguns d' ells es ratllen amb la ungla com el guix, altres amb la navalla, com la galena i la calcita, i altres no es poden ratllar amb la navalla com la pirita i el quars".

Segons el text: De quin mineral em puc comprar un collaret si no vull que tingui brillantor metàl.lica i que sigui més dur que la navalla?
(Activitats per avaluar secundària. Càtedra UNESCO, 2004)

Solució:
De quars