Es vol determinar quines són les millors condicions d'un incubador per optimitzar el creixement de cèl.lules hematopoètiques humanes, expressat com a unitats formadores de colònies (UFC). Amb aquesta finalitat es realitzen diferents experiments en els que es manté la temperatura constant (37ºC) i es van variant els percentatges de CO2 i humitat. Després de varies proves, s'han obtingut els següents resultats:


Temperatura (ºC)
%CO2
% Humitat
nº UFC
37
4
95
14
37
5
95
31
37
4
100
10
37
5
100
24
37
4
95
15
37
5
95
33
37
4
100
12
37
5
100
27

Assenyala quines de les següents conclusions sobre el disseny experimental aplicat i els resultats obtinguts són certes:

1. Cada determinació s'ha realitzat una vegada.
2. Per tal de determinar la influència d'una variable, s'han deixat fixes la resta de variables.
3. El percentatge de CO2 que permet un creixement òptim és el 5%.
4. Les millors condicions pel cultiu de cèl.lules hemopoètiques humanes es donen a una temperatura de 37ºC.
5. El creixement d'aquestes cèl.lules no es veu afectat per les variacions de la humitat.
6. Els millors resultats a 37ºC de temperatura s'obtenen al 5% de CO2 i el 95% d'humitat.


Solució


1. Fals: s'han fet dues rèpliques per determinació.
2. Cert.
3. Cert.
4. Fals: en aquest assaig no s'ha variat la temperatura, per tant, tot i que podem suposar que 37ºC és la temperatura òptima, no seria correcte afirmar-ho en base únicament a aquestes dades.
5. Fals: s'observa un creixement superior quan la humitat es fixa al 95%.
6. Cert.