Imagina que ets un metge especialitzat en la detecció de tumors en mostres de teixit. T'han dut 4 mostres de teixits, però no es poden observar al microscopi. Tot i això, fent servir una tècnica anomenada citometria de flux, s'ha pogut calcular la quantitat d'ADN que contenien els nuclis de les cèl·lules de les diferents mostres. Aquests són els resultats (nota: els pg són picograms, una quantitat de massa molt petita equivalent a 10 a la -12 grams). Determina quina mostra procedeix d'un pacient amb càncer i explica com ho has sabut.
Recorda que:
  • En els teixits cancerosos, la mitosi es fa contínuament.
  • El primer pas de la mitosi és la duplicació de l'ADN.

imagecarcinogenic.gif