El procés de la digestió s'inicia a la boca on es produeix, entre altres, el trencament del midó per l'acció d'un enzim, l'amilasa, present a la saliva. L'amilasa actua hidrolitzant el midó (glúcid complex) i convertint-lo en glucosa (glúcid senzill).
Per tal de demostrar aquest procés, es dissenya un experiment on s'utilitzen:
  • Midó
  • Aigua
  • Lugol : detecta la presència de midó
  • Reactiu de Fehling: detecta la presència de glucosa

Procediment:
  1. Preparem una solució de midó amb aigua i la repartim en alíquotes del mateix volum en quatre tubs: 1, 1', 2 i 2'.
  2. En els tubs 1 i 2 afegim, a més, una mica de saliva fresca. Els tubs 1' i 2' els deixen només amb la solució de midó.
  3. Deixem reposar els quatre tubs 15 minuts.
  4. Seguidament, afegim als tubs 1 i 1' unes gotes de Lugol i en els tubs 2' i 2' unes gotes de reactiu de Fehling.

Si "+" indica que hi ha reacció amb el colorant (Fehling o Lugol en cada cas), i "-" indica que no n'hi ha, quina de les següents opcions s'ajusta als resultats esperats?

a) 1 (midó +), 1' (midó -), 2 (glucosa +), 2' (glucosa -)
b) 1 (midó -), 1' (midó +), 2 (glucosa -), 2' (glucosa -)
c) 1 (midó -), 1' (midó +), 2 (glucosa +), 2' (glucosa -)
d) 1 (midó -), 1' (midó +), 2 (glucosa -), 2' (glucosa +)

Solució:
c)