La Berta no està gaire bé i per la propera setmana li han programat una operació. Sembla que serà una intervenció quirúrgica complicada i caldrà fer-li varies transfusions sanguínies. Els seus amics - l’Elisa, en Jordi, en Jesús i la Isabel- només saber-ho, s’han personat immediatament al centre hospitalari per oferir-se com a donants, però desconeixen si són compatibles amb la sang de la Berta, que és del grup AB . Per tal de determinar quin d'ells pot ser donant, s’ha posat en contacte la sang dels quatre amics amb tres sèrums diferents que contenen anticossos contra els antígens: A, B i AB. Els resultats obtinguts es representen en el següent quadre:

Sang. grups.JPG

Sabent que la reacció d’aglutinació indica incomptabilitat (en el quadre es representa amb "grumolls d'eritròcits"), respon les següents qüestions:
1. Quin és el grup sanguini de cadascun dels amics de la Berta ?
2. Quin o quins són els donants compatibles?

Solució:

1. El grup sanguini de cada amic es detalla a continuació:
  • Elisa: presenta una reacció d'aglutinació amb el sèrum anti-A i el sèrum anti A + anti –B, però no amb el B, per tant és del grup A
  • Jordi: la seva sang s'aglutina amb el sèrum anti-A, el sèrum Anti-B i el sèrum anti A + anti-B, per tant, indica que que conté els antígens en els seus eritròcits. Ha de ser doncs, del grup AB.
  • Jesús: no hi ha presència d'aglutinació en cap sèrum, per tant, els seus eritròcits no contenen antígens a la seva superfície ni del A ni del B, és a dir, és del grup O.
  • Isabel: la presencia d'anti-B provoca aglutinació, però no la presència d'anti-A sol, per tant , els seus eritròcits tenen antígens B . És doncs del grup B.

2. Com que la Berta és del grup AB, poden donar-li sang tots els seus amics ja que, com que conté tots els antígens a la membrana qualsevol sang li serà compatible i no la rebutjarà.