Fins ara hem estat estudiant la formulació dels compostos químics tenint en compte sempre el nombre d'àtoms de cada element i la seva relació, d'això en diem la fórmula molecular. En química orgànica, la química dels éssers vius, hi ha altres formes de formular els compostos. Es tracta de la fórmula empírica, que ens indica la proporció entre els diversos elements de la fórmula sense inidicar com es relacionen o s'enllacen entre sí.
La fórmula empírica es troba, com diu el seu nom, a través de l'experiència, es a dir, experimentalment. Hi ha aparells (tots heu vist CSI) que permeten detectar els elements que trobem en una mostra i la proporció que hi ha entre ells.

Per exemple, si agafo una mostra de glucosa l'analitzo trobaré que a la glucosa hi ha tres elements diferents: carboni, hidrogen i oxigen i que a la mostra hi ha un 25% d'àtoms de carboni, un 50% d'hidrogen i un 25% d'oxigen, es a dir, una proporció atòmica de 1:2:1. La fórmula empírica de la glucosa seria llavors CH2O.

En canvi, la fórmula molecular de la glucosa és C6H12O6 la qual cosa vol dir que en una molècula de glucosa trobem 6 àtoms de carboni, 12 d'hidrogen i 6 d'oxigen. Es manté la proporció 1:2:1 però varia el nombre total d'àtoms de la molècula .

external image images?q=tbn:ANd9GcSv8-1-Mz8_9XZOEhD63Gm7ODwZ2NHFEVci41TjNRaDt4RKrpuZ

La fórmula molecular de la glucosa estarà relacionada amb la massa molecular de la glucosa, que és de 180,16 g/mol de forma que només podem arribar a aquest valor de massa mantenint la proporció 1:2:1 si en tenim 6 àtomos de carboni i oxigen i 12 d'hidrogen.

Basant-te en aquest exemple intenta trobar la fórmula molecular del benzè, la fórmula empírica del qual és CH i la massa molecular 78 g/mol