Un químic estava estudiant les propietats de la glucosa. Sabia que la fórmula de la glucosa és C6H12O6 i quan va analitzar la mostra va observar que l’abundància relativa de cada un dels tres elements en la molècula era la següent.

general.JPG

Si volgués estudiar una altra molècula, com ara la del àcid sulfúric (H2SO4), quin dels quatre gràfics següents correspondria a l’anàlisi empírica? Justifica la teva resposta.
opcions.JPG