Enunciat


Respon veritable o fals. En un experiment es fan dos tractaments posant dues plantes cadascuna dins d'un recipient de vidre tancat i mesurant la quantitat de diòxid de carboni i oxigen al llarg del temps. El tractament A consisteix en una planta que tapem perquè no hi arribi llum. El tractament B consisteix en una planta que no hem tapat, i per tant, quan és de dia, hi arriba la llum.
Què passarà:

1) En tots dos tractaments, disminuirà la quantitat d'oxigen
2) L'oxigen disminuirà en el tractament A, però augmentarà en el B
3) L'oxigen augmentarà en el A, però disminuirà en el B
4) En tots dos tractaments, augmentarà la quantitat d'oxigen
5) Les diferències es veuran durant el dia. De nit, a les fosques, no hi haurà diferència

Solucions  1. F
  2. V
  3. F
  4. F
  5. V

Comentaris


Es pot ampliar, demanant l'alumnat de representar gràficament les concentracions dels dos gasos en cada cas.