Nivell: 4t d'ESO

Matèria: Biologia i Geologia

Àrea: Educació per a la salut.


Aquesta activitat es podria emmarcar dins dels continguts relacionats amb l'origen de la vida i la generació espontània ja que es tracta de constatar com a l'aire hi ha espores i microorganimes que poden contaminar les mostres i créixier en diversos medis de cultiu si es donen les condicions adients.

​Des de petita sempre m'han demanat que quan esternudés em tapés la boca, perquè els esternuts són una de les formes més comunes d'encomanar malalties ja que l'aire que exhalem conté molts microorganismes, alguns dels quals poden ser causants de malalties com ara refredats, etc.
Jo, que tinc una mentalitat molt crítica no sé si em deien això per renyar-me o perquè és veritat i hi ha molts microbis en l'alè que poden provocar malalties en altres persones. Al laboratori tinc una sèrie d'estris amb els quals intentareu dissenyar un experiment on vull comprovar si aquesta hipòtesi L'aire exhalat quan esternudo contè més microbis que l'aire normal és correcta.
  1. Plaques petri amb medi de cultiu general esterilitzat
  2. Estufa de cultiu a 37ºC
  3. Cinta adhesiva per tancar plaques Petri.


a) Explica como dissenyaríeu un experiment amb aquests materials per contrastar la hipòtesi mencionada abans.

b) Quines de les següents afirmacions no es poden comprovar amb altres experiments que facin servir els materials de l'experiment anterior?
  • L'aire esternudat conté més microbis causants de malaties que l'aire normal.
  • L'aire esternudat per persones grans contè més microbis que l'aire esternudat per persones joves.
  • L'aire esternudat per persones malaltes provoca més malalties que l'aire esternudat per persones sanes.