L'efecte hivernacle es produeix pel balanç entre la radiació absorbida i la radiació transmesa per l'atmosfera : L'atmosfera absorbeix més fàcilment la radiació infraroja de sortida que no pas la radiació visible rebuda del Sol, fent que la superfície del planeta s'escalfi. D'aquesta manera, l'equilibri tèrmic s'estableix a una temperatura superior a la que s'obtindria sense aquest efecte. De fet, s'estima que la temperatura mitjana de la Terra sense l'efecte hivernacle seria entre 30ºCi 40°C menor que l'actual. Entre els gasos responsables de l'abosorció de la radiació infraroja cal destacar, principalment, el vapor d'aigua i el diòxid de carboni.

D’aquest text pots deduir que:

a) L’efecte hivernacle escalfa el planeta i per tant és perjudicial per a la vida.
b) Com que l’atmosfera absorbeix més la calor que la llum visible, la Terra seria més freda si no hi hagués atmosfera.
c) Sense l’efecte hivernacle la temperatura mitjana de la Terra seria menor que l'actual i per tant més apta per a la vida.
d) El vapor d'aigua i el diòxid de carboni són gasos nocius per a la vida ja que són els principals responsables de l'efecte hivernacle.


Solució
b)