Una professora de física ha realitzar el següent experiment :

  • Ha près tres vasos de precipitats (1, 2 i 3) i els ha omplert, cadascun, amb 200 mL d'aigua.
  • En els vasos 2 i 3, ha afegit, respectivament, una i dues cullarades soperes de sal i ha remenat fins que s'ha dissolt totalment.
  • A cada un dels vasos ha introduït un ou fresc i ha observat el següent:


ou2.png

Sabent que la densitat d'un líquid és la quantitat de materia per unitat de volum, contesta les següents qüestions:
  1. Què s'ha demostrat amb aquest experiment?
  2. Què hauries de fer per aconseguir que els ous del vasos 2 i 3 estessin a la mateixa profunditat sense afegir sal?
  3. En base a aquest experiment, si algú et preguntes on és més fàcil aprendre a nedar, al mar o a la piscina, que li dirias? Per què?

Solució:
  1. S'ha demostrat que quan més dens és un líquid més sura un objecte submergit en ell.
  2. S'hauria d'afegir aigua al vas 3.
  3. És més fàcil aprendre a nedar al mar perquè la seva aigua és més densa que l'aigua de la piscina, per tant, és més fàcil mantenir-nos a la superfície.