La hipertensió arterial (HTA) reflecteix un augment de la força exercida contra les parets de les artèries a mesura que el cor bombeja la sang a través del cos. La HTA es considera un dels problemes més greus de salut pública ja que és un factor de risc molt important per al desenvolupament de malalties cardiovasculars, cerebrovasculars i renals.

La HTA afecta a ambdós sexes, tot i que els estudis revelen una diferent predisposició entre els homes i les dones. Altres factors que influeixen en el desenvolupament d’aquesta patologia són, entre altres, l’edat i el pes de l’individu.

Les gràfiques següents mostren el percentatge d’hipertensos en funció d’aquestes tres variables. Analitza-les i assenyala les conclusions que consideris correctes.


hta4.JPG
Biologia Humana. Castellnou

Conclusions:


1. La HTA i l’edat de l’individu mostren, en general, una correlació positiva; és a dir, a major edat, més probabilitat de patir la malaltia.
2. A partir dels 50 anys, el percentatge d’individus hipertensos es similar entre els dos sexes.
3. No s’observen diferències entre el percentatge d’ hipertensos de cada sexe quan el pes supera els 114 kg.
4. Un individu de 35 anys és més propens a partir hipertensió si és del sexe masculí. En canvi, si té més de 50 anys, dependrà del seu pes.
5. Si desestimem els individus que presenten un pes superior als 99 kg, s’observa que el percentatge d’hipertensos masculins supera als femenins.
6. L’obesitat és un factor de risc per a la HTA.
7. A igual pes, una persona jove presenta menys risc de patir la malaltia que una persona d’edat avançada.
8. Aquest estudi permet concloure que un individu jove amb el pes adequat no patirà HTA.