Una propietat dels gasos és que quan s'escalfen, tenen tendència a ocupar més volum,i, per tant, fer més pressió sobre les parets del recipient que les conté. D'això en diem dilatació. Quan es refreden, en canvi, n'ocupen menys i, per tant, la pressió que fan també disminueix . Hem decidit fer un experiment per a comprovar-ho.
Prenem una llauna de refresc oberta i buida, i l'escalfem cap per avall amb una flama. Tot seguit, sempre de cap per avall, de cop i volta, la posem de manera que quedi submergida parcialment en aigua freda. En fer això, la llauna s'esclafa de cop i volta (experiment A). Quan ho fem amb aigua calenta, a la llauna no li passa res (experiment B).
A continuació, tens dues gràfiques, que indiquen la variació de diversos paràmetres respecte el valor inicial. Identifica a quin dels dos experiments correspon cada gràfica, què representen les corbes dels diferents colors (pressió, temperatura, volum) i assenyala el punt del gràfic en què la llauna s'esclafa. Justifica la teva resposta, fent servir, obligatòriament, els termes per tant, així doncs, perquè, en conseqüència.

imatgegrafpressio.gif