Introducció: El divendres 15 de febrer un asteroide de 50 metres, el 2012 DA14, s'ha convertit en noticia per el seu pas molt a prop de La Terra, a tan sols 27.680 km del nostre planeta

Però, que passaria si un asteroide enorme es dirigís cap a la Terra i xoqués amb ella?

Com es podria evitar la col·lisió que faria desaparèixer el nostre planeta?

Aquest és l'argument de la pel·lícula Armaggedon fent explotar una bomba nuclear per dividir l'asteroide en dos i desviar la seva trajectòria...

Us podeu imaginar el final de la peli...tot i que no us el diré (per si algú no l'ha vist i li venen ganes...) però...realment seria possible?

Per resoldre aquest apassionant repte només podeu fer servir l'arma més poderosa...LA FÍSICA!!

Pel·licula: Armaggedon (1998) Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Liv Tyler

Objectiu: Determinar si un asteroide de la mida de Texas podria ser dividit amb una bomba nuclear de manera que les dues meitats passarien sense causar danys a la Terra, una per cada costat, tal I com es representa a la pel·lícula Armaggedon.

Informació: Les dues taules següents contenen les hipòtesis i paràmetres necessaris per avaluar si la Terra podria ser salvada pels herois d'Armaggedon. Per tal d'esquivar la Terra suposem dues condicions: 1) La bomba nuclear ha de dividir en dos l'asteroide i, suposant que això passa, tota l'energia de la bomba es transforma en energia cinètica. 2) La velocitat de separació de cada meitat de l'asteroide ha de ser prou alta per separar-les el diàmetre de la Terra més 800 milles (tal com es diu a la pel·lícula) en el temps que triga en arribar a la Terra després de l'explosió.

Es prendran les hipòtesis més generoses possibles per calcula la velocitat de separació i la distància a esquivar. Òbviament, si els càlculs indiquen que la Terra està condemnada al fracàs no hi ha cap raó per fer una anàlisi més realista.

Taula 1) Hipòtesis per utilitzar en l'anàlisi de la situació

Hipòtesi

Mida

Observacions

Diàmetre de l'asteroide

773 milles

Distància més llarga entre est i oest de Texas

Densitat de l'asteroide

5500 kg/m3

Densitat de la Terra

Forma de l'asteroide

esfera

A la pel·lícula l'asteroide és allargat però per simplificar els càlculs podem suposar la seva forma esfèrica

Rendiment de la bomba nuclear

1200 megatons

Bomba nuclear = 15 megatons

Quantitat d'energia termonuclear convertida en energia cinètica de les peces de l'asteroide

100%

Aquesta energia està repartida a parts iguals per les dues meitats de l'asteroide i les separarà de la manera més favorable. Òbviament aquesta és una hipòtesi molt generosa ja que molta de l'energia es transformarà en calor


Taula 2) Paràmetres a utilitzar en l'anàlisi de la situació

Paràmetre

Mida

Observacions

Velocitat de l'asteroide ( cap a la Terra)

22,000 mph

De la pel·lícula

Temps que triga cada part de l'asteroide en arribar a la Terra des de la detonació de la bomba

4h

No surt a la pel·lícula.

Radi de la Terra

6.38 x 10 6 m


Factor de conversió de milles en kilometres

1milla=1.609 km


Factor de conversió de megatons de TNT a Joules

1 megaton de TNT =

4.184 x 10 15 J


Vídeo introducció:
http://vimeo.com/59861066

Solució: Tot i l'enorme energia que desprèn la bomba nuclear de 1200 megatons, aquesta no és capaç de desviar prou les dues meitats de l'asteroide per evitar la col·lisió amb el nostre planeta.