En aquesta plataforma es recullen exemples de preguntes d'examen per a avaluar habilitats científiques de l'alumnat al llarg de currículum. Les preguntes tenen un enfoc indagatiu, tal com proposa l'Ensenyament de les Ciències Basat en la Indabació (ECBI), i presenten situacions contextualizades en les que l'alumnat ha d'instrumentalitzar els coneixements.

icon_interrogant.jpgPropostes per fer preguntes d'indagació als exàmens

+Matèries


Física
Química
Biologia
Geologia

...................................................................

+Tipus de preguntes


Extreure conclusions de dades en diferents formats
Dissenyar d'experiments
Formular hipòtesis
Deducció/predicció de resultats
Identificació i aplicació de models científics

Totes les preguntes...............
.........................................................................

Núvol d'etiquetes


 1. 1eso
 2. 2bat
 3. 2eso
 4. 3eso
 5. 4eso
 6. Anàlisi
 7. Biologia cel·lular
 8. Construcció d'hipòtesis
 9. Deducció de resultats
 10. Disseny d'experiments
 11. Energia
 12. Energia cinètica
 13. Extreure conclusions de dades en diferents formats
 14. Física
 15. Identificació i aplicació de models científics
 16. Mitosi
 17. Pressió
 18. argumentar
 19. biologia
 20. densitat
 21. extracció de conclusions de dades
 22. fisiologia animal
 23. fisiologia vegetal
 24. formulació
 25. geologia
 26. origen vida
 27. química
 28. reproducció asexual
 29. àtom


En aquest espai estem creant activitats d'indagació que poden ser aplicades com a preguntes per a exàmens.
L'objectiu és ser capaços d'avaluar en els nostres alumnes no només conceptes científics, sino també habilitats científiques, que també formen part del currículum. ¿Podem començar a canviar la nostra pràctica d'aula si comencem canviant l'avaluació?
Realitzat per i per a professors/es i mestres. Hi trobaràs diferents activitats d'indagació catalogades, juntament amb comentaris de professorat que les ha dut a terme a l'aula. Tu mateix/a pots participar afegint els teus materials o editant els continguts, contacta amb nosaltres per participar-hi.

.................
Peticions de Col·laboració
Aquestes són activitats que estan perfeccionant-se. Si vols participar, i no saps per on començar, la teva ajuda hi seria molt útil..........
.........


construccio.png

Usuaris més actius (últims sis mesos)
.Aquests són els usuaris més actius. Si tens un dubte i no saps a qui preguntar, segurament ells sabran orientar-te.


.................
Espai de debat
Subject Author Replies Views Last Message
Canvi de títol jesusgasco jesusgasco 2 75 Feb 19, 2013 by jesusgasco jesusgasco

.
.........
................